Bildet på denne siden har uskarp forgrunn og uskarp bakgrunn, mens personen er skarp. Det gjør at man får et bedre fokus – både bokstavlig og innholdsmessig. Man skaper et inntrykk av dybde og tredimensjonalitet. Her er laveste blender på objektivet brukt, f/1.4.

På mange kamera finnes det en knapp du kan trykke inn slik at du kan få et inntrykk av dybdeskarpheten i bildet. Se etter Depth of Field i instruksjonsboka, det betyr dybdeskarphet.

En annen måte å få kort dybdeskarphet på er å bruke teleobjektiv i stedet for vidvinkel. Man kan også plassere objektet nærmere kameraet, da vil avstanden til bakgrunnen øke, og det er lettere å få den uskarp.

Dersom du fotograferer med veldig liten blender, er det lite som skal til for at du beveger deg litt eller personen du tar bilde av beveger seg litt, og da kan det som var skarpt plutselig bli uskarpt – etter bildet er tatt, bør du zoome inn i displayet og sjekke om det er slik du vil ha det.

Tekst/foto: Lars Åke Andersen (c)

På mange kamera finnes det en knapp du kan trykke inn slik at du kan få et inntrykk av dybdeskarpheten i bildet. Se etter Depth of Field i instruksjonsboka, det betyr dybdeskarphet.

Iso 125, 1/4000, f/1.4, 50mm