* Lightroom har svært mange shortcuts, så det gjelder å finne ut hvilke man har bruk for mest. Det er nyttig for å kunne variere arbeidsstillingen og øke arbeidsflyten. Her er noen snarveier