Presets i Lightroom

Lightroom er et svært effektivt program for alle bildeskapere, og har for mange redusert tiden til gjentakende bildebehandling mye. Mange funksjonerer er til for å strømlinjeforme arbeidet fra man importerer bildene til de er ferdige til publisering. Ett av disse verktøyene er Presets som man finner i Develop-modulen. Presets er maler som brukes i bildebehandling der forhåndsinnstilte verdier kopieres til bildet.

1) Hva er Presets?

Presets i Develop (bildebehandlingsmodulen) er i prinsippet enkelt. Når du behandler et bilde og endrer for eksempel fargebalansen, kontrast og skarphet kan du lagre disse innstillingene som en Preset og bruke denne på andre bilder. På det neste bilde du da behandler kan du da trykke på Presets og de samme innstillingene gjøres på dette bildet i én operasjon.

2) Fordeler

Det er mange innstillingsmuligheter og kombinasjoner som er mulig å utføre i Lightroom. Ved å lagre en Preset kan du slippe å skrive ned eller huske hva du gjorde med forrige bilde – du bruker en Preset for å huske innstillingene og bruke disse på lignende bilder. Du sparer tid fordi du kan kopiere bildebehandling raskt og bruke dem på mange bilder i én operasjon.

3) Hvordan

Du kan lagre bare én effekt som Preset eller kombinasjoner av effekter. Vil du ha fargebalanse på 5500K kan du lagre dette. Vil du øke ekponeringen med 1 trinn, kan du lagre dette som en effekt. Vil du både ha en fargebalanse på 5500K og øke eksponeringen med 1 trinn, kan du lagre dette som en Preset. Du skjønner tegninga?