Snitt til besvær

Jeg har hørt om det gylne snitt siden jeg begynte å fotografere og har fått en viss følelse med hva det går ut på. Det gylne snitt er ikke noe nytt for fotografiet, men har vært brukt i malekunsten, arkitektur og andre kunstformer i flere tusen år. Nå går ikke jeg rundt og tenker bevisst på denne komposisjonsregelen – som er ganske matematisk, men kan den være en nyttig rettesnor for oss fotografer?

Ifølge wikipedia er beskrivelsen slik: Det gylne snitt vil si deling av en linje eller en flate i to deler slik at den minste delen forholder seg til den største som denne til hele linjen eller flaten.

Jaha?

For å klargjøre dette fortsetter wikipedia:

Uttrykt som φ (phi) tilsvarer dette et irrasjonalt tall med verdi

\varphi = {1 + \sqrt{5} \over 2}\approx\ 1,618\ 033\ 989

Dobbelt jaha??

Hvordan i himmelens navn kan dette hjelpe deg og meg som fotograf? Det må vi finne ut av. Jeg har jo ikke med meg kalkulator når jeg fotograferer, og er ikke særlig interessert i å gjøre fotografering til en øvelse i ligninger. Men man finner bruk av dette i kunsten siden antikken, og Store norske leksikon (SNL) skriver at «Slike proporsjoner mente man hadde en balanse som på en naturlig måte tiltaler menneskets øye og sinn.» Noe må det jo ligge her. SNL skriver videre at:

«Prinsippet går i hovedtrekk ut på at hvis man deler et billedutsnitt i 9 like store deler ved å dele det i 3 både horisontalt og vertikalt, er de gylne snittene de 4 krysningspunktene for delingslinjene. Motivet bør plasseres i et av disse.» Og da er vi jo på det som jeg i boka mi Tips for knips har skrevet om tredeling av bilder. Men dette er en forenkling, og å plassere noe i nøyaktig det gylne snitt er i det virkelig fotografiske livet en umulighet – og for oss glade fotografer bør det ikke være målet å redusere fotografering til en matematisk øvelse.

«Strengt tatt er det umulig for noe i den virkelige verden å finne seg nøyaktig i det gylne snitt, fordi det er et irrasjonelt nummer, sier professor Keith Devlin. Devlin mener også at det ikke nødvendigvis er sant at det gylne snitt gir bedre estetikk. Derimot er vi mennesker programmert til å se mønstre og søke mening i noe. Vi er ikke komfortable med vilkårlige greier som estetikk – noe som gjør at vi matematiserer det. Men vi behersker heller ikke matematikk godt nok, og kan dermed ikke korrigere oss selv godt nok. Mener Devlin.

Skal vi bare kaste dette som en komposisjonshjelper da? Poenget bak står likevel ved lag, setter du hovedmotivet ditt midt i bildet, kan det oppleves som statisk. Plasserer du det i ett av punktene som oppstår når du deler bildet i tre deler både på tvers og på langs oppleves det som mer dynamisk. Men hvert bilde er ulikt, og ofte spiller hovedmotivet på lag med andre elementer i bildet. Det er likevel en god øvelse å ha dette i bakhode og gjerne gå ut og praktisere det. Når man har gjort kompoisjonsøvelser mange nok ganger sitter det bedre i automatikken din, og du kan la det være en hjelp når du fotograferer. Men det viktigste er å fotografere og ikke la matematiske formler komme mellom deg og et godt bilde.

NB! Visste du at du kan bruke Lightroom til å finne det gylne snitt? Meld deg på nyhetsbrevet her, så sender jeg deg info når jeg snart sender ut info om dette.

Tekst/foto: Lars Åke Andersen (c)

The Golden ratio eller på norsk det gylne snitt er berømt og benyttet i matematikk, arkitektur og i kunstformer som fotografi. Men er den en god hjelp i praktisk fotografering? Delta gjerne om du har synspunkter.

Det gylne snitt i et bilde

Det gylne snitt ser noe slikt ut i et kvadratisk bilde. Plasserer man et sentralt element i snittet kan man etter sigende få et bilde som er tiltalende for øyet.

Phi-deling

Det gylne snitt overført til et rektangulært bilde. Legger man viktige elementer i bildet til linjene og til kryssene der linjene møtes får man et behagelig bilde for øyet, sies det. Dog er alle motiv er ulike og krever ulik tilnærming, men det gylne snitt kan være en hjelp til å se bedre muligheter til å komponere. På engelsk kalles denne delingen phi grid.

Tredeling er mest sannsynlig en forenkling av det gylne snitt. Bildet er da delt i tre vannrette deler og tre horisontale deler og er enklere å huske når man fotograferer. På engelsk heter denne regelen rule of third.