Mange lurer på hvilket kamera de skal kjøpe, og det finnes det dessverre ikke noe lett svar på. Mange lurer på hvilket kamera de skal kjøpe, og det finnes det dessverre ikke noe lett svar på.

Det kommer an på hvilken bruk man har tenkt, hvilket budsjett man har og om man har tenkt å investere i fremtiden i objektiver, blitser og lignende.

Når det gjelder bruk, så må man altså spørre seg hva kameraet skal brukes til. Jeg har et ganske stort og klompete kamera som tar opptil 11 bilder i sekundet – fantastisk til sport og action, det er også forster-ket mot regn og tåler en støt. Men det har sine ulemper, det er for ek-sempel dyrt og tungt. Skal du ta bil-der på ferien og av familien, studio-bilder eller av blomster, er det ikke nødvendig med et så raskt kamera.
Man må stille seg spørsmål om hva man trenger, og velge ut fra det. Trenger du video, trenger du veldig store bildefiiler, trenger du værtett kamera, trenger du høy iso og slike ting er sentrale spørsmål. Den gode nyheten er at kvaliteten på bildene på nye speilreflekskamera er så god at du nepper kjøper noe feil uansett. Valg av kamera kommer også an på ambisjonsnivå. Det har litt å si om det er til litt ferieknipsing eller fordi du skal frilanse for avisa.
Kjøper du brukt, kan du få mer ka-mera for budsjettet du har. Ulem-pen er at du ikke vet helt hvilken stand kameraet er i. Spør hvordan kameraet har vært brukt, presse-kamera har en tendens til bli utsatt for høy belastning. Spør også hvor mange bilder som er tatt med det, det kan man finne ut på de fleste moderne kameraene.
Kjøper du et kjent merke som Nikon eller Canon, kjøper du på øverste hylle. Det finnes også flere andre produsenter som har høy kvalitet. Det er lettere å få hjelp av andre om du har et av de kjente merkene, også det å prøvelåne objektiver og annet utstyr kan være lettere da. Det er også viktig å kjenne kame-raet i hendene, se om det passer det og dine hender. Se også om det er menyer på norsk, om det er en ut-fordring med engelske ord.
På fotonettsider som foto.no finnes egne sider for brukererfaringer med ulike kamera og utstyr. Megapixler har ingenting med kva-litet å gjøre, og alle nyere kamera har nok megapixler til normal bruk. MP sier noe om størrelsen på bil-det, men med mindre du har spesi-elle behov, er det ikke noe du tren-ger å bruke mye tid på.
Når man bygger opp et kamerasys-tem med objektiver og blitser og annet utstyr, er det vanskeligere og dyrere å bytte til et annet merke. Det er like godt å velge et anerkjent kameramerke med én gang.
Jeg er ikke spesielt opptatt av ka-meraer heller. Når man har kjøpt seg et kamera, så er det viktigste at man lærer å bruke det, kjenne styr-ker og svakheter. Det er ikke sånn at jeg kan kjøpe meg et dyrere ka-mere, og så blir bildene mine bedre.
Det er øynene og området bak som er viktigst, og alle de gode bildene som er tatt opp gjennom tidene, er mest sannsynlig tatt med et dårli-gere kamera enn du sitter med.