Det er kanskje for litt viderekommende, men jeg tar det her likevel. Jeg har selv blitt lurt av bare å se på bildet bak på kamera, for eksempel om jeg fotograferer inne i en mørk sal, da vises jo skjermen og bildet mye bedre – enn om jeg ser på displayet ute i skarpt sollys.
Som fotograf kommer du ofte innom histogram. Du kan få det opp i kameraet og du får det i alle bildebehandlingsprogrammer, også i Lightroom. Det kan være lurt å sette seg inn i hva histogram er og hvordan du tolker det du ser. Hvorfor? Fordi dersom du behandler bilder for trykk er det sentralt at toneomfanget er korrekt, at det svarte er svart og det hvite er hvitt.
Histogram er en grafisk framstilling av et bilde – helt til høyre i histo-grammet er hvitt, helt til venstre er svart. Dersom grafen går helt til høyre og helt til venstre, vet du at du har noe som er hvitt og noe som er svart i bildet – og det er som regel bra. Dersom grafen starter helt til venstre, men slutter bare litt over midten – den strekker seg ikke helt mot det hvite, da kan du regne med at bildet er undereksponert. Men dersom den strekker seg veldig mot høyre, og går oppover «veggen», er den overek-sponert, og det kan hende du har mistet informasjon i de lyse partiene av bildet. Men du må også ha i tankene hvilket motiv du har tatt bilde av, er det en sterk sol i bildet, er det naturlig at den er overeksponert.
Har du et bilde som er for mørkt vil histogrammet ligge inntil veggen på venstre side av histogrammet. Motsatt er det hvis bildet er overeksponert så vil diagrammet ligge inn mot høyre side av histogrammet. Ofte er det best at histogrammet starter litt opp på veggen på venstre side (da er det god metning i det mørke i bildet) og slutter omtrent ved veggen på høyre side. Det kommer selvsagt an på motivet og hvordan du vil bildet skal framtre.

Tekst/foto: Lars Åke Andersen (c)

Hvordan vet du når du fotograferer om bildet er for lyst eller for mørkt? Jo, du tar en kikk på bildet bak på kameraet. Men denne lille skjermen er ikke helt til å stole på, og fungerer best til å zoome inn og se om bildet er skarpt eller til å se om du klarte å fange situasjonene. Til å se om du har eksponert rett, er det fint å lære seg litt om histogrammet.

Iso 125, 1/4000, f/1.4, 50mm