Mange kamera har en knapp med +/- symboler på. Dette kalles eksponeringskompensajon og kan brukes i alle modus bortsett fra manuell. Tar du et bilde og ser at det er for mørkt, kan du lysne det ved å trykke på +/- og vri hjulet på kameraet slik at det står +. Jo mer du vrir, jo lysere blir det. Husk å still tilbake når du er ferdig med det motivet. Det samme gjelder hvis bildet blir for lyst, men da skrur du altså mot minus. Det hadde du kanskje allerede skjønt.

Grunner til at denne knappen er her, er fordi auto-funksjonene ikke er perfekte. Noen ganger kan lysmåleren bli lurt, er det mye lyst i et bilde, ønsker kameraet ofte å mørkne dette. Dersom du har et ansikt i motlys, blir det altfor mørkt. Kamera vet jo ikke at det er ansiktet man ønsker å ha perfekt, da kan man altså hjelpe til med eksponeringskompensasjonsknappen. Et langt og vanskelig ord, men et fint hjelpemiddel.

Manuell: Du kan også stille inn manuelt. Da bestemmer du selv blender, lukker og iso. Dette er brukt i vanskelige situasjoner eller der lyset er likt fra bilde til bilde (for eksempel i et studio), eller du ønsker å eksperimentere. Inne i søkeren har du da en skala som viser om bildet blir for mørkt (minus på skalaen) eller lyst (pluss på skalaen).

Tekst/foto: Lars Åke Andersen (c)

Eksponerings-kompensasjon er en knapp på mange kamera der symbolene + og – står. Bruker du autofunksjon, for eksempel P. Kan du likevel gjøre motivet lysere eller mørkere ved å bruke denne knappen.

Iso 125, 1/4000, f/1.4, 50mm